Domov Uradne objave Občinski predpisi

Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Pravna podlaga