22. redna seja Občinskega sveta Občine Nazarje

SIMONA B. (OBČINA NAZARJE) 198
Seja je potekala dne 14.04.2022 ob 18.00
Dokumenti, priloge Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Nazarje
Status: V pripravi
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo e-občina - za objavo (15.04.2022)
Začetek veljavnosti: 15.04.2022
Konec veljavnosti: 15.05.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 14.04.2022
Začetek veljavnosti: 16.04.2022
Tip objave: Sklep
Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2021
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 14.04.2022
Začetek veljavnosti: 16.04.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Nazarje (Uradno prečiščeno besedilo UPB – 1)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 14.04.2022
Začetek veljavnosti: 30.04.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole