Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Nazarje - v območju OPPN Bič

4. 4. 2022 SIMONA B. (OBČINA NAZARJE) 167
04.04.2022
Javni razpisi in javni natečaji
16.08.2022 do 12:00
478-0014/2022
28.03.2022
Simona Brajer
simona.brajer@nazarje.si