OBVESTILO JP KOMUNALA MOZIRJE: VARČEVANJE IN RACIONALNA UPORABA PITNE VODE

3. 8. 2022 Samo B. (OBČINA NAZARJE) 18