Domov E-stik z občino Vloge in obrazci

Vloga za izdajo potrdila o priglasitvi udeležbe kot stranka v postopku

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE