Javni poziv za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Nazarje

19.04.2019 SIMONA B. 485