Domov Uradne objave Občinski predpisi

Zaključni račun proračuna Občine Nazarjeza leto 2015

Pravna podlaga