Zaključni račun proračuna Občine Nazarjeza leto 2015

Pravna podlaga