Osrednja knjižnica Mozirje, Krajevna knjižnica Nazarje