Odlok o tretji spremembi proračuna Občine Nazarje za leto 2016

Pravna podlaga