Sklep o številu potrebnih podpor s strani skupine volivcev v primerih neodvisnih kandidatur za člane