KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Janez ŠTIGLIC
  • podpredsednik, Bojan ŠTRUKELJ
  • članica, Helena ŠOSTERIČ
  • članica, Andreja ZUPAN
  • član, Rok TKAVC