KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednica, Helena ŠOSTERIČ
  • član, Rok TKAVC
  • članica, Nina KOS ČEPLAK
  • član, Jože PRAZNIK
  • članica, Mojca ŽLEBNIK