INDIVUDUALNA STANOVANJSKA GRADNJA V NAZARJAH- UREDITVENO OBMOČJE »ZA SAMOSTANOM-1«

4518
EU projekti
V teku