Domov Uprava in organi Občinski svet 8. redna seja Občinskega sveta Občine Nazarje

8. redna seja Občinskega sveta Občine Nazarje

Seja je potekala dne 12.12.2019 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o proračunu Občine Nazarje za leto 2020
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 12.12.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 28.12.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska uprava
Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2020
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 14.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 2020
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 14.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje SP - 5
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 13.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo