LOKACIJSKA PREVERITEV ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PROSTORSKO IZVEDBENIH POGOJEV ZA OBJEKT ZADREČKA CESTA 12 V NAZARJAH

29. 5. 2020 Lucija P. (MEDOBČINSKI URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR) 287