LOKACIJSKA PREVERITEV - NA OBMOČJU IOC PRIHOVA - NAZARJE

12. 6. 2020 Lucija P. (Skupna občinska uprava SAŠA regije) 194