Spremembe in dopolnitve OPN občine Nazarje, uskladitev Priloge 3

10. 7. 2020 Lucija P. (Skupna občinska uprava SAŠA regije) 271