Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Nazarje - v območju OPPN Bič

18.08.2020 SIMONA B. (OBČINA NAZARJE) 332
18.08.2020
Javni razpisi in javni natečaji
14.09.2020 do 15:00
478-0027/2020
17.08.2020
Simona Brajer
simona.brajer@nazarje.si