Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev na območju industrijsko - obrtne cone Prihova - Nazarje (ID: 1700)

20. 8. 2020 Lucija P. (Skupna občinska uprava SAŠA regije) 365