Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev na območju industrijsko - obrtne cone Prihova - Nazarje (ID: 1700)

20.08.2020 Lucija P. (MEDOBČINSKI URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR) 84