Zapisnik 4. izredne seje Nadzornega odbora Občine Nazarje