KOMISIJA ZA VARSTVO PRAVIC UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednik, Aljaž VRTAČNIK
  • članica, Darinka PLESNIK
  • član, Kristjan REMIC
  • član, Marjan POTOČNIK
  • član, Jordan JELAŠ