KOMISIJA ZA VARSTVO PRAVIC UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednica, Romana POGORELČNIK
  • članica, Darinka PLESNIK
  • član, Kristjan REMIC
  • član, Pejo BURIĆ
  • član, Marko GLUK