Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev na območju industrijsko - obrtne cone Prihova - Nazarje (Podjetje Lukše)

16. 12. 2020 Lucija P. (Skupna občinska uprava SAŠA regije) 197