Ureditev ceste in javnih površin na območju Jaklčeve hiše v Kokarjah

2. 3. 2021 Samo B. (OBČINA NAZARJE) 47