Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi severno od naselja Šmartno ob Dreti (OP-2)

15. 4. 2021 Lucija P. (Skupna občinska uprava SAŠA regije) 202