Krajevna skupnost Nazarje

Savinjska cesta 2, 3331 Nazarje
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednica, Vanja HOFBAUER
  • namestnica predsednice, Branka ŠTRUCLJ
  • član, Matjaž FILČIČ
  • član, Jordan JELAŠ
  • članica, Tatjana MREVLJE
  • članica, Marija VODONČNIK
  • članica, Nastasja KOTNIK
  • članica, Urška PLESNIK
  • član, Franci SLAPNIK
  • član, Martin DUŠIČ