Krajevna skupnost Kokarje

Lačja vas 8, 3331 Nazarje
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsenica, Andreja ZUPAN
  • namestnik predsednice, Zoran HREN
  • član, Kristjan REMIC
  • članica, Tatjana JANŽOVNIK
  • članica, Nataša FRICELJ
  • član, Milan ZAVOLOVŠEK
  • član, Filip BLATNIK