Krajevna skupnost Kokarje

Lačja vas 8, 3331 Nazarje
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsenica, Andreja ZUPAN
  • namestnica predsednice, Nataša FRICELJ
  • članica, Marinka STROŽIČ
  • član, Janez TROGER
  • član, Filip BLATNIK
  • član, Milan ZAVOLOVŠEK
  • član, Kristjan REMIC