Krajevna skupnost Šmartno ob Dreti

Šmartno ob Dreti 28, 3341 Šmartno ob Dreti
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednica, Mojca ŽLEBNIK
  • namestnik predsednice, Aljaž VRTAČNIK
  • član, Bojan MIKEK
  • članica, Boža JELŠNIK
  • član, Franček BRINOVŠEK
  • članica, Saša PEČNIK
  • članica, Maja BENEDIK
  • član, Mitja ŠTIGLIC
  • članica, Manja STEBLOVNIK