Krajevna skupnost Šmartno ob Dreti

Šmartno ob Dreti 28, 3341 Šmartno ob Dreti
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednica, Olga OBOJNIK
  • namestnica predsednice, Mojca ŽLEBNIK
  • članica, Alenka KLEMŠE BEGIČ
  • članica, Klavdija KOPAČ ZAGOŽEN
  • član, Toni FORŠTNER
  • članica, Manja STEBLOVNIK
  • član, Denis FALE
  • član, Tomaž FARKAŠ
  • član, Marko GLUK