Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Nazarje - v območju OPPN Bič

24. 9. 2021 SIMONA B. (OBČINA NAZARJE) 176
24.09.2021
Prodaja nepremičnin
20.12.2021 do 12:00
478-0033/2021
22.09.2021
Simona Brajer
simona.brajer@nazarje.si