Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za izvedbo lokalnih volitev 2014

31. 5. 2016 758