Sklep o določitvi oglaševalskih mest v času volilne kampanje za lokalne volitve 2014

31. 5. 2016 110