ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednica, Helena ŠOSTERIČ
  • članica, Tanja PURNAT
  • član, Sebastjan ŽVIPELJ
  • članica, Irena VAČOVNIK
  • članica, Klavdija KOPAČ ZAGOŽEN