ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednica, Andreja ZUPAN
  • članica, Boža JELŠNIK
  • članica, Nina KOS ČEPLAK
  • članica, Zorica ŠTRUCL
  • član, Osvald ŠVERC