ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednica, Olga OBOJNIK
  • namestnik predsednice, Rok TKAVC
  • član, Filip STRNIŠNIK
  • član, Tomaž DOBROVC
  • član, Miran LEVER