ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednica, Boža JELŠNIK
  • član, Tomaž DOBROVC
  • član, Blaž VODONČNIK
  • član, Jože PRAZNIK
  • član, Mitja ŠTIGLIC