STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednica, Helena ŠOSTERIČ
  • namestnik predsednice, Janez ŠTIGLIC
  • član, Rok TKAVC
  • član, Sebastjan ŽVIPELJ
  • članica, Zora GROZNIK