STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednica, Helena ŠOSTERIČ
  • namestnik predsednice, Bojan ŠTRUKELJ
  • član, Rok TKAVC
  • član, Sebastjan ŽVIPELJ
  • članica, Mojca ŽLEBNIK