SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
  • predsednik, Filip STRNIŠNIK
  • namestnik predsednika, Janko ŠTRUCL
  • članica, Martina ZAKRAJŠEK
  • članica, Manica HUDALES
  • član, Sebastjan MIKLAVŽINA