SVET ZA VARSTVO NAJEMNIKOV NEPROFITNIH STANOVANJ

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednica, Zorica ŠTRUCL
  • član, Primož JELŠNIK
  • članica, Rozalija GRUDNIK