P. c. Device Marije v Kokarjah

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
3331 Nazarje