Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev na območju IOC Prihova Nazarje - objekt 1

18. 5. 2022 Lucija P. (Skupna občinska uprava SAŠA regije) 137