Vabilo na javno razgrnitev in javno obravnavo območnega gozdnogospodarskega in lovsko upravljavskega načrta v ZGS OE Nazarje in pripadajočih okoljskih poročil z dodatkoma za varovana območja narave

27. 7. 2022 SIMONA B. (OBČINA NAZARJE) 28