Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev na območju center Nazarje (območje STD - vila bloki)

4. 8. 2022 Lucija P. (Skupna občinska uprava SAŠA regije) 99