Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno ob Dreti

Darja Acman
031 247 907
acman.darja@gmail.com
Šmartno ob Dreti 28, 3341 Šmartno ob Dreti