Prostovoljno gasilsko društvo Gorica ob Dreti

Tadej Kotnik
031 307 959
goricaobdreti.pgd@gmail.com
Lačja vas 8, 3331 Nazarje