Športno društvo Osnovne šole Nazarje

Primož Jelšnik
040 322 210
primoz.jelsnik@guest.arnes.si
Zadrečka cesta 37, 3331 Nazarje