Sklop delavnic pod nazivom "Pomen pravočasne priprave na prenos lastništva podjetja za MSP-je na območju Savinjske in Šaleške doline"

2. 11. 2022 Marinka R. 98