3. redna seja

SIMONA B. (Občina Nazarje) 403
Seja je potekala dne 23.03.2023 ob 17.00
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, EUP OP-2 (Občina Nazarje), na parc. št. 73/24, 73/25 in 161/1 vse k.o. 940 – Šmartno ob Dreti, ID 3361
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 23.03.2023
Začetek veljavnosti: 31.03.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Lokacijska preveritev (LP)
Soglasje k ceni storitve in omrežnine obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Nazarje
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 23.03.2023
Začetek veljavnosti: 31.03.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Soglasje k ceni storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za odvajanja komunalne odpadne vode v Občini Nazarje
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 23.03.2023
Začetek veljavnosti: 31.03.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Soglasje k ceni storitve in omrežnine obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v Občini Nazarje
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 23.03.2023
Začetek veljavnosti: 31.03.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o določitvi cen za pokopališko dejavnost
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 23.03.2023
Začetek veljavnosti: 31.03.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o določitvi cene najema prostorov v lasti Občine Nazarje
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 23.03.2023
Začetek veljavnosti: 31.03.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine
Sklep o povišanju ekonomske cene v vrtcu Nazarje in Šmartno ob Dreti
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 23.03.2023
Začetek veljavnosti: 31.03.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o izvzemu iz javnega dobra
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 23.03.2023
Začetek veljavnosti: 31.03.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine
Sklep o imenovanju podžupanje Občine Nazarje
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 23.03.2023
Začetek veljavnosti: 31.03.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Župan in podžupan
Sklep o prvi spremembi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 2023
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 23.03.2023
Začetek veljavnosti: 31.03.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Odlok o prvem rebalansu proračuna Občine Nazarje za leto 2023
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 23.03.2023
Začetek veljavnosti: 31.03.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Letni program športa v Občini Nazarje za leto 2023
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 23.03.2023
Začetek veljavnosti: 31.03.2023
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport