4. redna seja

SIMONA B. (Občina Nazarje) 388
Seja je potekala dne 20.04.2023 ob 18.00
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

ODLOK O NAČINU IZVAJANJA IN PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI NAZARJE
Status: V pripravi
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Drugo (24.04.2023)
Datum sprejetja: 20.04.2023
Začetek veljavnosti: 24.05.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Soglasje k ceni storitve obvezne gospodarske javne službe obdelave določenih vrst odpadkov in odlaganja ostankov predelava ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.04.2023
Začetek veljavnosti: 22.04.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Varstvo okolja, Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.04.2023
Začetek veljavnosti: 29.04.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Promet in zveze
Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.04.2023
Začetek veljavnosti: 22.04.2023
Tip objave: Poročilo
Vsebina: Proračun občine