5. redna seja

SIMONA B. (Občina Nazarje) 308
Seja je potekala dne 01.06.2023 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Nazarje
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 01.06.2023
Začetek veljavnosti: 21.06.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Varstvo okolja, Ravnanje s komunalnimi odpadki