10. redna seja

SIMONA B. (Občina Nazarje) 344
Seja je potekala dne 18.04.2024 ob 18.00
Dokumenti, priloge Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parc. št. 977/2 k.o. Prihova, EUP OP-2 (Občina Nazarje), ID 3986 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.04.2024
Začetek veljavnosti: 20.04.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Lokacijska preveritev (LP)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.04.2024
Začetek veljavnosti: 04.05.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ulice, ceste, trgi
Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.04.2024
Začetek veljavnosti: 20.04.2024
Tip objave: Poročilo
Vsebina: Proračun občine
Sklep o izločitvi osnovnih sredstev in drobnega inventarja iz registra osnovnih v Občini Nazarje za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.04.2024
Začetek veljavnosti: 20.04.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta in župana Občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.04.2024
Začetek veljavnosti: 27.04.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Odlok o prvem rebalansu proračuna Občine Nazarje za leto 2024 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.04.2024
Začetek veljavnosti: 20.04.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o prvi spremembi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 2024 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.04.2024
Začetek veljavnosti: 20.04.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo