POVABILO K ODDAJI PONUDBE; Investicijsko vzdrževanje JP 782371 Volog Mali Rovt, po projektu 1357/22, Profil d.o.o., april 2023« ŠT. JAVNEGA NAROČILA 430-0005/2023

20. 4. 2023 Samo B. (OBČINA NAZARJE) 350
20.04.2023
Javna naročila
31.12.2023 do 00:00
Samo Begič