Jani poziv za vložitev predlogov kandidatov za imenovanje Občinske volilne komisije

3. 5. 2023 SIMONA B. (Občina Nazarje) 254
03.05.2023
Objave in pozivi
02.06.2023 do 12:00
032-0006/2022
26.04.2023
SIMONA BRAJER