OBNOVA VRTCA IN POŠ ŠMARTNO OB DRETI PO POPLAVI 4.8.2023

2. 10. 2023 Samo B. (Občina Nazarje) 240
02.10.2023
Javna naročila
31.12.2023 do 00:00
03.10.2023
JN 006427/2023-W01
430-0012/2023
02.10.2023
Samo Begič
20.10.2023 ob 00:00